Strona główna | Mapa strony | Kontakt

a Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze - infomacja

01-03-2018|22:06:10|Autor: AZS

Władze Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Świętokrzyskiej informują, że Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze odbędzie się w poniedziałek 26 marca o godzinie 17:00. Podczas zebrania wybrane zostaną nowe władze klubu na kadencję 2018 - 2020.

Do głosowania uprawnieni są wszyscy członkowie AZS Politechniki Świętokrzyskiej z opłaconą do 19.03.2018 r. składką członkowską na rok akademicki 2017/2018. Oprócz wyboru nowych władz członkowie zdecydują o proponowanych zmianach w statucie,z którymi można zapoznać się w plikach poniżej.

STATUT AZS PŚK

PROPOZYCJE ZMIAN DO STATUTU

Wszelkie uwagi do statutu oraz propozycje innych zmian prosimy przesyłać do 19.03.2018 r. na klubową skrzynkę pocztową: psk.kielce@azs.pl.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Świętokrzyskiej
Kielce, 26 marca 2018 r.

 

1. Otwarcie obrad i powitanie zaproszonych gości (prezes).
2. Wybór protokolanta (prezes).
3. Wybór przewodniczącego Zebrania (prezes).
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad (przewodniczący Zebrania).
5. Wybór komisji (przewodniczący Zebrania):
- mandatowo-skrutacyjno-wyborczej,
- wnioskowej.
6. Komunikat przewodniczącego Komisji Mandatowej o ważności Zebrania.
7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu.
8. Dyskusja.
9. Sprawozdanie i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
10. Głosowanie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
11. Ustalenie i zatwierdzenie liczby członków Zarządu na następną kadencję.
12. Wybory Władz Klubu (ogłaszanie wyników na bieżąco po każdym głosowaniu):
- Prezesa,
- Zarządu,
- Komisji Rewizyjnej,
- Sądu Koleżeńskiego.
13. Wybory delegatów na:
- Zjazd Krajowy AZS,
14. Przyjęcie zgłoszonych wniosków (głosowanie każdego wniosku oddzielnie).
15. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania.
16. Zamknięcie obrad.

 

|Top
Aktualności | O Nas | Sekcje | Rozgrywki | Zapisy | Partnerzy | Galeria | Kontakt